webinar register page

JAK WZMOCNIĆ KRAJOWE INSTYTUCJE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA?
How to Make National Human Rights Institutions Strong and Effective?
How to Make National Human Rights Institutions Strong and Effective?
FRA NHRI Report - Presentation of findings
Warsaw/Online – 8 September 2020; 10:30-12:00

Słowo wstępne / Introduction

Adam Bodnar – Od 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka / Polish Commissioner for Human Rights since 2015, lawyer, academic teacher, human rights activist

Prelegenci/ Speakers

Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010-2015, prawniczka, doktor habilitowana nauk prawnych, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, ambasador RP w Austrii w latach 2000-2004 / Polish Commissioner for Human Rights (2010-2015), lawyer, Member of the Sejm in the first, second and third term, ambassador of Poland to Austria (2000-2004)

Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dyplomata ambasador RP w Szwecji (2001-2005), w Niemczech (2006-2012) oraz przy Unii Europejskiej (2012-2016) / Head of European Commission Representation in Poland, diplomat, ambassador of Poland to Sweden (2001-2005), Germany (2006-2012) and the European Union (2012-2016)

Debbie Kohner – Sekretarz generalna Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI) / Secretary-General of the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

Michael O’Flaherty – Dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) / Director of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA)

Mirosław Wróblewski - Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich / Director of the Team of Constitutional, International and European Law in the Office of the Polish Commissioner for Human Rights

Karolina Zbytniewska – Redaktor naczelna EURACTIV.pl / Editor-in-chief of EURACTIV Poland

Sep 8, 2020 10:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Łukasz Gadzała.