webinar register page

Webinar banner
Zapowiedź - IV Międzynarodowe Forum Tunelowe AN ANNOUNCEMENT WEBINAR OF THE 4TH INTERNATIONAL TUNNELLING FORUM
Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego rozpoczyna każdego roku Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. Ze względu na sytuację epidemiczną Zapraszamy na kolejne, IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 30 maja - 1 czerwca br. Już 2.02.2022 zapowiedz wydarzenia z prezentacjami kluczowych zagadnień z dziedziny tuneli z Polski i świata.

It has already become a tradition that the conference cycle of the Polish Road Congress begins each year with a Forum dedicated to tunnel construction and operation. Due to the epidemic situation and taking care of the safety of our participants, we would like to invite you to the next, 4th International Tunnelling Forum on 30 of May - 1 of June this year. The event will be announced with a webinar presenting the key issues in the field of tunnels from Poland and around the world, which will be streamed live on 2nd February 2022.

Feb 2, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading